Abric de la Serra de la Mussara

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vilaplana

Adreça: A prop del despoblat de la Mussara.

Descripció:
Abric situat sota el despoblat de la Mussara a on s'han obsevat pictogrames i altres pintures murals, que daten problablement de l'edat de bronze. Està inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Abric amb pintures rupestres.

Estil: Esquemàtic i naturalista.

Datació: Edat del bronze.

Localització: En el cingle de les Campanilles, a uns 150 m per sota del despoblat de La Mussara.

Descripció:

La cavitat a on es troben les pintures medeix 12 m de longitud, 2,40 m d'alçada media i 1 m de fondària de mitjana. Es localitzen 24 pictogrames que corresponen a quadrúpedes indeterminats, un semicercle radiat amb barra, un esteliforme radiat, digitacions, petites barres i restes de difícil interpretació, destaquen un grup de figures humanes, aquest grup està integrat per un mínim de 9 individus, que van del color vermellós al castany fosc. El conjunt és d'estil esquemàtic amb trets naturalistes i les tècniques emprades són el traç simple, la tinta plana, digitació o el traç fi.

 

Notes històriques:

El jaciment va ser descobert al 1991 per un grup d'excursionistes del Centre de Lectura de Reus, que localitzen l'abric i les pintures.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0532.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

- VIÑAS, R, CASTELLS, J., "Art prehistòric, art rupestre: Les primeres manifestacions artístiques", a: BARRAL, X. (dir.), Art de Catalunya, Ars Cataloniae, 8, Barcelona, 1998.

- Corpus de pintures rupestres, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Adreça: A prop del despoblat de la Mussara.

Telèfon: 977 81 50 12 (Ajuntament)

Fax: 977 81 56 05 (Ajuntament)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_de_la_serra_de_la_Mussara_Vilaplana_Baix_Camp

Adreça electrònica: aj.vilaplana@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.247145], [1.028146]