Centre històric de la Mussara

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vilaplana

Adreça: Partida de la Mussara

Descripció:
Despoblat de la Mussara. El primer nucli del població és del segle XII. La pèrdua de població va ser constant durant el segle XX. Des d'aquest punt hi ha una magnífica vista de tot el Camp de Tarragona. En l'actualitat hi ha un refugi.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Casc Antic

Estil: Obra popular

Datació: S. XII-XX

Localització: Al nord de la població, a la punta de les Airasses, al final de la carretera TV-7093

Descripció:

Al despoblat de la Mussara hi havia vint-i-tres cases, comptant-hi l'església, de les quals només nou (l'església inclosa) estaven arrenglerades amb pretensió de formar un carrer en el planell que queda damunt de la punta de les Airasses, damunt d'un gran toll, dit la bassa, que recollia l'aigua de pluja i en el qual s'abeurava el bestiar quan el poble era habitat. Un altre grup de set cases es concentrava a la banda de Cinglallons. Davant del poble, en un turó, hi ha les restes del xalet refugi de les Airasses, construït el 1926 per Ciriac Bonet, que el cedí al Centre Excursionista de Catalunya.

 

Notes històriques:

Les primeres referències documentals són diversos escrits del 1173, quan era ja poblat i la seva església consta en la butlla de Celestí III del 1194, però d'època anterior a aquestes dates s'han trobat restes sarraïnes. La Mussara formà part del comtat de Prades des de la seva creació el 1324 i l'arquebisbe hi cobrava mig delme. El 1655, durant la guerra dels Segadors, adduint la pobresa del terme, els veïns demanaven ser eximits d'haver d'acollir soldats. Les primeres notícies demogràfiques són del 1497, en què tenia 5 focs que passaren a 17 el 1553 i als 223 habitants el 1787. Durant la primera meitat del segle XX es va produir un èxode continuat fins al seu despoblament a finals de la dècada dels anys cinquanta. Pel decret 366/1961 de 16 de febrer, publicat al BOE l'1 de març de 1961, es va incorporar al municipi de Vilaplana.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent. Ruïna

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Partida de la Mussara

Telèfon: 977 81 50 12 (Ajuntament)

Fax: 977 81 56 05 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.vilaplana.oasi.org

Adreça electrònica: aj.vilaplana@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.252341], [1.028104]