Cal Reganyós

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vilaverd

Adreça: C/ de la Vila, 14

Descripció:
Aquesta casa, que ocupa el número 14 del carrer de la Vila de Vilaverd, és una edificació del segle XVI o XVII amb una façana que ha patit diverses modificacions.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XVI - XVII.

Localització: Dins del nucli urbà de Vilaverd.

Descripció:

Casal edificat possiblement entre els segles XVI-XVII. La façana conserva una porta de mig punt definida per dovelles, amb una altra una mica més elevada al costat, més estreta. Sobre la porta principal es troba una finestra geminada d’estil gòtic amb arcs lobulats. La finestra presenta, tant en la base com en la llinda, un total de quatre escuts disposats sobre l’eix de la finestra. La part inferior de l’edifici està bastit amb carreus, i la part superior queda amagada sota una capa d’enlluït de color vermell. Tot l'edifici està construït amb pedra de diferent mida i procedència, moltes d'elles semblen material reaprofitat d'altres construccions.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 21/06/2004

Publicació: DOGC, 27/09/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Observacions:

També coneguda com Cal Reganyes o dels Òdena.

Adreça: C/ de la Vila, 14

Telèfon: 977 876 337 (ajuntament)

Fax: 977 876 215 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vilaverd.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilaverd@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.333826], [1.176878]