Els Pous de l'Estret o Pou del Batlle Vell

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vilaverd

Adreça: Vora la carretera C-14

Descripció:
Als afores de Vilaverd es troba aquest pou de gel. Es tracta d'una construcció soterrada, de planta circular coberta amb una cúpula que servia per emmagatzemar el gel obtingut a partir de capes separades amb palla i compactades.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Pou de gel.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Als afores de Vilaverd, en l'extrem sud, a peu de la carretera C-14.

Descripció:

S'anomenen els pous  "de l'Estret" referint-se a l'estret de la Riba, per on el riu Francolí passa de la Conca de Barberà al Camp de Tarragona.

Els pous de gel són construccions soterrades , la funció dels quals era obtenir gel a partir de capes separades amb palla i compactades. Presenta una estructura cilíndrica i la seva construcció és en pedra seca, amb volta de pedra coberta de terra on arrelen botges. El diàmetre és d'uns 7 metres, amb una profunditat d' uns 9,5 metres. La boca de càrrega no és al centre geomètric de la cúpula, sinó al cantó oest, a un nivell lleugerament superior al de la galeria horitzontal d'entrada: forma com una mena de tremuja. La galeria horitzontal d'entrada, encarada al sud, té un gruix de paret d' uns 3, 15 metres.

Notes històriques:

Joan Batlle, de Vilaverd, ciutadà honrat de Barcelona, va fer bastir aquest pou de gel.

Tipus: BCIL, BPU

Data disposició: 20/11/2002

Titularitat: publica

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Vora la carretera C-14

Telèfon: 977 876 337 (ajuntament)

Fax: 977 876 215 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vilaverd.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilaverd@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.321914], [1.181150]