Jaciment Barranc del Mas Torrent

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vilaverd

Adreça: Carretera TV-7044 de la Riba a Farena. Entre els quilòmetres 4 i 5.

Descripció:
Aquest jaciment prehistòric es troba en un abric natural del barranc del Mas Torrent, on s'hi han documentat diverses pintures rupestres de l'Edat del Bronze d'estil esquemàtic.

Tipus monument: Abrics amb pintures rupestres.

Estil: Esquemàtic

Datació: Edat del Bronze

Localització: Zona de vegetació de ribera situada al marge dret del barranc del Mas Torrent al seu tram final on s'uneix amb el riu Brugent, als peus de la serra de la Mussara.

Descripció:

Es tracta d'una balma que mesura 9 metres de llarg, 2'5 metres de profunditat i uns 5 metres d'alçada. Les pintures es localitzen a 5'70metres de l' inici de la cavitat per la banda esquerra i a 1'35 metres d'alçada del terra. Referent a les pintures, són d'estil esquemàtic emprant la tècnica de tinta plana, realitzades utilitzant, possiblement, els dits i són de color vermell. Destaquen dos traços verticals tipològicament identificats com a "barres" una sobre de l'altra.

Notes històriques:

Anna Alonso, l'any 1989, realitzant una prospecció per iniciativa pròpia, descobreix les pintures. Recentment, s'ha constatat el bon estat de conservació de les pintures gràcies a la gran massa de vegetació que cobreix la balma.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica