Cal Vinyes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Vilella Alta, La

Adreça: C/ Major,1

Descripció:
Cal Vinyes destaca per ser el casal de la vila amb més essència formal dins del conjunt dels edificis residencials.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVIII, XIX.

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Cal Vinyes és un edifici amb façana a dos carrer, la façana principal és la que dóna el carrer Major. L'edifici presenta planta baixa i dos pisos d'alçada, amb una teulada a dues vessants. A la façana principal destaquen a la primera planta tres obertures i a la segona planta balcons i finestres grans amb barana. A demés, observem un petit balcó a un nivell a mig entre la planta baixa i el primer pis. Les parets són realitzades en pedra i morter i estan arrebossades. La porta d'accés té els muntants i l'arc de pedra, així com la resta de la cantonada. Aquest habitatge és l'element de més essència formal dintre del conjunt d'edificis residencials del poble.

Notes històriques:

L'edifici sembla haver format part del primer grup de cases construïdes al poble. L'habitatge original tenia la porta més a baix que l' actualment visible i va ser reformada i engrandida cap a finals del segle XVIII o principis del segle XIX.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major,1

Telèfon: 977 839 375 Ajuntament

Fax: 977 839 375 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilellaalta.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vilellaalta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.225286], [0.780111]