Carrer Major de la Vilella Alta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Vilella Alta, La

Adreça: C/ Major

Descripció:
El carrer Major de la vila és un dels carrers més característics del Priorat, ja que presenta una perfecta alineació en les seves construccions.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular.

Datació: Siglos XV, XIX.

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

El carrer major és el carrer principal del poble i presenta una alineació perfecta, encara que les cases han estat construïdes en diferents èpoques. Generalment els edificis són d'una o dues crugies i tenen dos o tres pisos d'alçada, l'últim dels quals, generalment, correspon a les golfes. Les construccions estan realitzades en pedra i arrebossades, encara que a les edificacions  més noves  o als afegitons és més corrent la utilització del maó. Les cobertes són de teula i al ràfec de les cases més antigues s'acostuma atrobar l'any de la construcció. En aquestes últimes les portes d'accés solen estar construïdes en pedra amb dovelles, i a les noves edificacions el mètode emprat és l'arc de descàrrega fet amb maons. El carrer Major de la Vilella Alta és un dels raríssims carrers dels pobles del Priorat que té una alineació tan acusada, tan perfecta.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Espais de comunicació.

Adreça: C/ Major

Telèfon: 977 839 375 Ajuntament

Fax: 977 839 375 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilellaalta.altanet.org/cultura/llocs/index.php

Adreça electrònica: aj.vilellaalta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.225280], [0.779673]