Cal Juncosa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Vilella Baixa, La

Adreça: C/ Sant Joan, 8

Descripció:
L'edifici de Cal Juncosa destaca per l'originalitat de la decoració seva façana principal formada per uns esgrafiats amb motius florals de color blanc sobre el fons groc de l'arrebossat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XX.

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

L'edifici presenta planta baixa, pis i terrat. Actualment està cobert amb plaques d'uralita. La construcció està realitzada d'obra i arrebossada. A la façana de l'edifici s'observen dues portes i una finestra a la planta baixa, i dos balcons situats al primer pis que composant un sol balcó corregut. Més amunt observem un ràfec sostingut per permòdols. Destaca sobretot,l'originalitat en la decoració de la façana, que presenta uns esgrafiats amb motius florals de color blanc sobre el fons groc de l'arrebossat.

Notes històriques:

La construcció de l'edifici de Cal Gabriel s'inicia en el  moment d'esplendor de la família Juncosa a principis de segle i representa un repte renovador dins l'arquitectura popular, prenent com a model altres edificis de ciutat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ Sant Joan, 8

Telèfon: 977 839 009 Ajuntament

Fax: 977 839 465 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilellabaixa.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilellabaixa@altanet

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.221164], [0.761672]