Les façanes del riu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Vilella Baixa, La

Adreça: C/ Major, C/ Sant Joan

Descripció:
El gran pendent del turó on es situa el nucli antic de la vila va obligar a construir habitatges d'una manera poc convencional. La curiositat radica en què, si observem la façana principal del carrer Major i carrer Sant Joan, observem uns habitatges de dos o tres plantes d'alçada, però si observem la part posterior de l'edifici en trobarem de set i vuit.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX-XX

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

Es tracta de la part posterior d'una sèrie de cases, les façanes principals de les quals corresponen als carrers Major i de St. Joan. La gran pendent del turó on es localitza el nucli antic va obligar a construir cases de set o vuit pisos d'alçada però amb l'entrada principal a la quarta o cinquena planta; a la façana principal és on trobem les portes d'entrada i des d'aquí tan sols són visibles dos o tres plantes de la construcció. Els últims habitatges van ser bastits a finals segle XIX i principis del XX. Generalment presenten gran quantitat de balcons i finestres.

Notes històriques:

Aquestes habitatges corresponen a la construcció de noves cases o a l'ampliació de preexistents durant l'època pròspera del Priorat. Josep Maria Espinàs en el seu llibre "Viatge al Priorat"(1962) va definir aquestes cases com els "gratacels del Nova York del Priorat".

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ASENS, J. Guia del Priorat. Tarragona: Llibreria de la Rambla, 1981.

ESPINÀS, J.M. Viatge al Priorat. Barcelona: Selecta, 1962.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatges

Adreça: C/ Major, C/ Sant Joan

Telèfon: 977 839 009 Ajuntament

Fax: 977 839 465 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilellabaixa.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilellaalta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.220701], [0.761989]