Casa Museu del Vidre

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vimbodí i Poblet

Adreça: C/ Joan Griñó,11

Descripció:
Aquest edifici del segle XVII va ser remodelat al segle XX per acollir la seu actual del Museu del Vidre, una secció del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XVII - XX.

Localització: Es troba a la part septentrional del casc antic de la vila.

Descripció:

Aquest edifici consta de planta baixa, primer i segon pis. La planta baixa conserva la façana original feta amb pedra vista, tot i que l'interior està totalment remodelat. Destaca la porta principal amb llinda i brancals de carreus de grans dimensions. El primer i segon pis que, sobresurten en relació a la planta baixa i a la resta de façanes del mateix carrer, presenten bigues de fusta aguantant el voladís del primer i segon pis i la façana està pintada de color marró clar amb franges verticals de color marró fort articulades de manera regular. El primer pis consta de dues finestres de forma rectangular i el segon té tres quadrangulars de petites dimensions. La casa es corona amb una cornisa amb gran voladís.

Notes històriques:

El Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet és un dels tres museus existents a l'estat espanyol dedicats a aquest material. Durant molt anys s'han recollit les peces avui exposades com homenatge a una antiga indústria ubicada a la localitat. Els centenars de peces exposades van ser utilitzades tant a la indústria com a nivell domèstic, religiós o decoratiu.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 04/02/2010

Publicació: DOGC, 17/06/2010

Titularitat: publica

Estat de conservació:

Accés: Fàcil

Condicions de visita: De pagament. Horari de dimarts a divendres: de 10 h. a 13,30 h. i de 17 h. a 19 h. (estiu: de 17 a 20h.). Dissabtes, diumenges: de 10 h. a 14 h. Dilluns i festius: Tancat.

Ús i funció actual: Museu del Vidre

Observacions:

El Museu del Vidre de Vimbodí forma part de la xarxa de seccions monogràfiques del Museu Comarcal de la Conca de Barberà des de 1982. Va ser llavors quan es començà la tasca de protegir aquest patrimoni artesanal propi de Vimbodí. El municipi de Vimbodí i Poblet ha estat molt lligat a l'ofici de vidrier, ja des d'època medieval que es coneix l'existència de mestres vidriers en aquesta localitat. Serà a inicis del segle XX quan hi haurà la gran expansió del vidre a través de la producció industrial, que arribarà fins als anys 50, quan aquesta caigué en desús. Amb aquesta voluntat de preservació i difusió de la fabricació del vidre, sorgí la necessitat de crear un museu. L'actual museu data de 1997, quan s'acondicionà l'edifici i s'instal·là el forn on es realitzen les demostracions.

El fons del museu és fruit de la voluntat popular de recollir i protegir les peces de vidre tant lligades amb el municipi. És per això que durant dècades, els vimbodins cediren els objectes que avui es presenten en aquest museu. El Museu conserva les eines del vidrier i d'altres oficis relacionats amb el vidre com és el del sargaire.

Adreça: C/ Joan Griñó,11

Telèfon: 977 878 024 Ajuntament

Fax: 977 878 431 Ajuntament

Lloc web: http://www.vimbodi.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament@vimbodiipoblet.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.399959], [1.050326]