Castell de Milmanda

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vimbodí i Poblet

Adreça: Camí de Milmanda

Descripció:
Aquest edifici va ser un castell propietat de Bernat de Granyerna des del 1149 fins al 1164, quan es cedí al monestir de Poblet i es convertí en una granja.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XII-XVI.

Localització: Es troba a la vall de Poblet, a la conca del riu Francolí, on s'anomena la Catalunya Nova.

Descripció:

Es tracta d'un castell que en el seu origen havia estat una granja del monestir de Poblet. Aquest fet implica que estem davant d'un monument amb moltes estances diferents i totes elles envoltades per la muralla defensiva.

Podem observar tres espais diferenciats:

-La primera seria la zona de les estances on els monjos feien vida, composta per un edifici de tres plantes de pedra vista amb una teulada a doble vessant.

-La segona inclouria la zona de la granja i els estables amb edificis baixos amb teulada a una vessant.

-La part més imponent seria la torre de l'Homenatge que trobem a la façana principal, amb una gran arcada de mig punt en la seva base i que actualment seria l'entrada al monument.

Notes històriques:

Formà part d'una xarxa de castells establerts per donar seguretat als cristians que colonitzaven les terres reconquerides. Aquesta reconquesta s'acaba quan Ramon Berenguer IV el Sant conquereix Tortosa, capital del regne musulmà. Aleshores la Catalunya Nova passa a ser terra segura. L'any 1153, Ramon Berenguer IV dóna les terres de Poblet a l'abadia de Fontfreda (situada a les Corberes-sud de França). Són uns monjos d'aquesta abadia els que es traslladen fins a Poblet i funden el monestir actual. Durant un temps conviuen en les mateixes terres l'abat de Poblet i el senyor de Milmanda, fins que l'any 1174 el castell de Milmanda passa a pertànyer al monestir. Deixa de ser castell feudal i passa a ser granja de producció agrícola. És aleshores quan es comença a plantar vinya i cereals, i es constitueix el "pago" actual. El segle XIV el castell és reformat per l'abat de Poblet, Ponç de Cupons, però el segle XIX, amb la desamortització de Mendizábal, totes les propietats de l'església surten a subhasta. Algú comprà Milmanda i treballa les terres, però el castell s'abandona.

Tipus: BCIN - Monument històric.

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

ALSAMORA, A. 1997: Vimbodí. Valls, Cossetania edicions.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: Visites guiades.

Ús i funció actual: Forma part d'una explotació vitivinícola i també s'ofereixen visites guiades i tast de vins per les instal·lacions del castell i de la bodega, a més de a la Torre de l'Homenatge des d'on hi ha unes vistes excepcionals

Observacions:

Propietat de les bodegues TORRES.

Des de fa molts anys participa en el Cicle "Música als Castells" que organitza la Fundació Castells Culturals de Catalunya. En les seves immediacions s'hi ha trobat una important necròpolis protohistòrica, amb peces i joiells datats al segle VII aC.