Foment Parroquial de Cultura (Edifici de les Monges)

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vimbodí i Poblet

Adreça: C/ Anselm Clavé, 1

Descripció:
Edifici que va servir com a convent de monges i que l'any 1979 va ser adquirit per l'ajuntament de Vimbodí i Poblet.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Cultura. Casa de Cultura.

Estil: Historicista.

Datació: 1928

Localització: Es troba a la part occidental del nucli urbà.

Descripció:

Edifici de planta rectangular que consta de planta baixa, primer pis i golfes. Cada un d'aquests nivells està separat per una petita cornisa. A la planta baixa destaca la porta principal amb llinda amb una motllura llisa que la rodeja. El primer pis està format per un conjunt de cinc finestres coronades amb guardapols decorats amb uns relleus als extrems i ampit motllurat. Al centre hi ha un gran escut neogòtic al·lusiu a la fundació de l'entitat. A les golfes s'obren sis finestres rectangulars de petites dimensions. La façana es troba força malmesa.

Notes històriques:

Antic convent de monges edificat entre 1911 i 1929 gràcies a la donació de la família Gil Moreno de Mora. Des de l'any 1979 és propietat municipal. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 04/02/2010

Publicació: DOGC, 17/06/2010

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo (estructura i cobertes), Mitjà (façana).

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Escola de pintura, biblioteca i seu de la publicació "Vimbodí Butlletí".

Adreça: C/ Anselm Clavé, 1

Telèfon: 977 878 242

Fax: 977 878 431 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vimbodi.altanet.org

Adreça electrònica: ajuntament@vimbodiipoblet.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.400662], [1.049267]