Molí de Salt

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vimbodí i Poblet

Adreça: Esquerra del riu Milans

Descripció:
Molí fariner dels segles XVIII-XIX, actualment habilitat com a casa rural.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí fariner. Jaciment arqueològic.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XVIII-XIX.

Localització: Es situa en un descampat a l'esquerra del riu Milans.

Descripció:

Antic molí de farina situat a les proximitats del nucli urbà. Actualment el trobem tot restaurat però mantenint les seves habitacions originals. Es composa de diferents edificis adossats, on el de major altura té tres pisos. Es poden observar les petites finestres que es reparteixen per les parets, típiques d'aquest tipus de construcció. Al costat de la portalada principal hi ha una escala exterior que comunica amb el primer pis. Adossats al cos principal hi trobem dos estables i diferents magatzems. Al seu darrera hi ha una gran bassa d'aigua que alimentava la zona del molí.

Notes històriques:

El molí original va patir diferents transformacions fins a adaptar-lo com a farinera que deixà de funcionar als anys 70.

Actualment s'utilitza com a casa rural i s'ha optat per pintar i arrebossar totes les parets exteriors dels edificis.

El mateix el Molí de Salt és un jaciment prehistòric, que es va començar a excavar l'any 1999 per l'equip de l'Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili. Les diverses campanyes d'excavacions portades a terme fins ara han permès posar al descobert les restes deixades pels darrers grups de caçadors recol·lectors que van viure a la Conca de Barberà durant el final del paleolític superior i el mesolític (12.500 - 8.000 aC).

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovación definitiva Comisión de Urbanismo.

Data disposició: 04/02/2010

Publicació: DOGC, 17/06/2010

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà.

Bibliografia:

Blay Boqué, J.; Anton Clavé, S.; El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona.  Tarragona: Diputació de Tarragona, 2001, p. 503

Angelucci, D.; Gené, J.M.; Ollé, A.; Vaquero, M.; Vergés, J.M.; Allué, E.; Fontanals, M.; Ibáñez, N.; Lozano, M.; Rodríguez, X.P.; Saladié, P. i Zaragoza, J. (2003): Darreres intervencions arqueològiques en jaciments paleolítics de la conca del Francolí: La Cansaladeta (La Riba, Alt Camp) i el Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà). Tribuna d'Arqueologia, 1999-2000: 23-63.

García Diez, M.; Martín i Uixan, J.; Gené, J. M. i Vaquero, M. (2002): La plaqueta gravada del Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà) i el grafisme Paleolític/Epipaleolític a Catalunya. Cypsela, 14: 159-173.

Vaquero, M. (ed.): Els darrers caçadors-recol•lectors de la Conca de Barberà: el jaciment del Molí del Salt (Vimbodí). Excavacions 1999-2003. Montblanc: Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca.

Vaquero, M.; Gené, J.M.; Ibáñez, N.; Saladié, P.; Allué, E.; Angelucci, D.; García, M.; Martin, J.; Vallverdú, J. i Alonso, S. (2001): El jaciment del Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà): Una seqüència del pleistocé superior i inicis de l'holocé al sud de Catalunya. Butlletí Arqueològic, 23: 29-72.

Fontanals, M.; Vaquero, M. i Vergès, J.M. (2006): Noves dades sobre el Paleolític Superior al sud de Catalunya: El Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà) i la Cativera (El Catllar, Tarragonès). Quadern de Treball de l'Associació Arqueològica de Girona, 14: 43-68. 

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Allotjament rural.

Adreça: Esquerra del riu Milans

Telèfon: 977 878 024 (ajuntament)

Fax: 977 878 431 (ajuntament)

Lloc web: http://molidelsalt.com/

Adreça electrònica: info@molidelsalt.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.394006], [1.046428]