Centre Històric de Vinebre

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Municipi: Vinebre

Adreça: Centre de la vila

Descripció:
Construïdes al voltant de l'església es troben els habitatges més característiques de la vila, edificis amb portalades de mig punt, rajola i teula àrab, que tenen el seu origen en el segle XIII.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIII, XVI.

Localització: Nucli antic

Descripció:

En una gran esplanada a una altitud de 34 metres  sobre el nivell del mar i situat al marge esquerre del riu Ebre es troba la vila de Vinebre. La gran part dels edificis de la vila tenen portalades de mig punt, rajola i teula àrab i es desenvolupen al voltant de l'església. De tots els carrer de la vila, destaca el carrer Major, que està format per cases entre mitgeres de dues a tres crugies, amb coberta a dues aigües  de teula. Algunes conserven portals d'arc de mig punt adovellats, de vegades amb data inscrita dins del segle XVIII. Els murs dels habitatges són de tàpia i els sostres, molts reformats, eren realitzats amb canyís. Un escut amb l'anagrama de Crist i la inscripció "(...) Vinebre 1574", apareix en una casa molt rehabilitada d'aquest carrer, el que es desconeix és si originàriament estava en aquest lloc.

Notes històriques:

En un monticle a prop del riu Ebre, a Vinebre, es troben nuclis de població d'època pre-ibèrica, ibèrica i romana. Com altres llocs dels voltants, Vinebre va ser conquerida per Ramon Berenguer IV, cap a l'any 1149. Passà a ser propietat dels templers i va patir intensament les lluites entre els Entença i els templers fins, a tal punt, que la vila va quedar completament destruïda a finals de setembre de 1284. Més tard, en un lloc més proper al riu i més apte per a la defensa, el comanador d'Ascó va reconstruir Vinebre, que passà a  anomenar-se Vilanova de Vinebre. Amb l'extinció de l'ordre templera, va passar a mans dels hospitalers, dels qui va obtenir la independència eclesiàstica i administrativa durant el segle XVII. Els moriscos de Vinebre no van patir l'expulsió general decretada l'any 1610. Per la proximitat al front durant la batalla de l'Ebre, la població de Vinebre va ser durament castigada com a conseqüència de la darrera guerra civil. El poble de Vinebre va ser evacuat totalment durant nou mesos des d'abril de 1938 fins al gener de 1939.

Tipus: BCIL.

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Data disposició: 13/12/1982

Publicació: DOGC

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic.

Adreça: Centre de la vila

Telèfon: 977 405 781 Ajuntament

Lloc web: http://www.vinebre.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vinebre@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.183798], [0.589872]