Escut dels Ossó Donzell

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Vinebre

Adreça: Plaça Constitució, 3.

Descripció:
Escut amb la inscripció "...DE OSSO DONSEL 1508 I H S M", que presideix la façana posterior de Ca Don Jaume.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Element ornamental. Heràldic.

Estil: Obra popular.

Datació: 1508

Localització: L'escut es troba a la façana posterior de Ca Don Jaume, al passatge d'Enric d'Ossó.

Descripció:

L'escut dels Ossó es troba a la façana posterior de Ca Don Jaume. A la planta baixa s'observa la llinda de pedra d'un portal actualment inexistent. Al centre hi ha un escut amb relleu, amb la inscripció al tauler: "... DE OSO DONSEL 1508 I H S M".

Notes històriques:

Al Capbreu núm.5 d'Ascó, fet pel Comanador Fra D. Enric de Rocafull, l'any 1662, llegim: "Joan d'Ossó Donzell...fill de Joan de Ossó (el qual va capbrevar l'any 1607)...paga per sa casa, es a saber paga quatre almuts de ordi..." 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.Decoratiu.

Observacions:

Decreto del Ministerio de Educación Nacional "sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justícia, cruces de término y piezas similares de interés històrico-artístico". Disposició addicional segona Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español. Punt 1 disposició addicional primera Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Adreça: Plaça Constitució, 3.

Telèfon: 977 405 781 Ajuntament

Lloc web: http://www.vinebre.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vinebre@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.183875], [0.588674]