Jaciment Arqueològic de Sant Miquel de Vinebre

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Vinebre

Adreça: Petit turó situat a l'esquerra de l'Ebre, al costat esquerre de la carretera C-12 de Vinebre a Garcia, a l'alçada del camí de l'ermita de Sant Miquel.

Descripció:
Al jaciment de Sant Miquel conviuen restes d'un poblat ibèric i un establiment d'època romana.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Poblat.

Datació: Ibèric final. Romà.

Localització: Per arribar al jaciment, des de Vinebre, s'ha de seguir la carretera C-12 de Vinebre a Garcia fins trobar el camí d'accés a l'ermita de Sant Miquel i al jaciment arqueològic, a l'esquerra de la carretera.

Descripció:

El jaciment de Sant Miquel està situat sobre un serral d'uns 100 m d'altura, en el punt més pròxim al riu Ebre i forma part de l'anomenat  Pas de l'Ase. Les restes arqueològiques es troben al cim d'aquest turó, situat estratègicament amb un gran domini panoràmic i amb aigua abundant a l'abast. A més, hem de destacar la troballa, als peus del turó, d'un petit port fluvial d'època ibèrica, que estaria relacionat amb el poblat de Sant Miquel.

Els treballs d'excavació han permès documentar un recinte que tanca tot un complex d'estructures adaptades a la morfologia del terreny, i que semblen correspondre a una mateixa construcció. S'ha comprovat l'existència de dos sistemes defensius clarament diferenciats, que permeten observar diverses etapes de planificació constructiva en un termini de temps molt curt. El primer sistema defensiu estaria format per una murada, possiblement una torre, una sèrie d'àmbits i l'accés amb una portella que corresponen a la tipologia dels establiments en barrera. El segon presentaria una muralla amb contraforts i un pas de ronda desmuntable. Al seu interior, s'ha documentat un ampli repertori de terrisses, àmfores, morters, vaixella domèstica, o altres vasos de caire més luxós, i fins i tot una arracada naviforme d'or. El primer sistema defensiu podríem situar-lo en un àmbit cultural ibèric, i el segon respondria a un context romà.

Notes històriques:

El jaciment va ser descobert l'any 1973, però no és fins a finals de 1975 quan es visita per primera vegada, amb motiu de les prospeccions realitzades a les comarques de l'Ebre. Durant l'any 2003, amb motiu de l'arranjament de la carretera C-12 es va dur a terme la seva excavació, i l'any 2004 s'iniciaren els treballs per tal de transformar aquesta àrea arqueològica en un parc cultural. 

Tipus: Jaciment arqueològic

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GENERA, M: L'Ebre final: del paleolític al món romà, Tortosa,Cooperativa Gràfica Dertosense, 1991 .

GENERA, M.; ROS, E .: "El antiguo poblamiento del Pas del Ase (Ribera d'Ebre - Tarragona)", XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño 1983), Zaragoza, 1985, p.165-174 .

GENERA, M.; BRULL, C.; ADELL, S.: "El Pas de l'Ase (La Ribera d'Ebre). De la investigació a la museïtzació d'un conjunt d'interès històric i paisatgístic", Tribuna d'Arqueologia 2004-2005, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006, p. 123-156.

NOGUERA, J.: "L'evolució del poblament a la foia de Móra (Ribera d'Ebre, Tarragona) des del bronze final a l'ibèric ple: anàlisi i evolució del territori", Revista d'Arqueologia de Ponent, 8, Lleida, 1998, p.19-38 .

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure, a l'aire lliure

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic visitable

Plànol:

L'estratègica situació del turó de Sant Miquel explica que, durant la Guerra Civil, fos una posició dominant operativa de la qual, encara avui, podem veure vestigis com trinxeres, nius de metralladores, etc.

Adreça: Petit turó situat a l'esquerra de l'Ebre, al costat esquerre de la carretera C-12 de Vinebre a Garcia, a l'alçada del camí de l'ermita de Sant Miquel.

Telèfon: 977 405 781 Ajuntament

Fax: 977 406 104 Ajuntament

Lloc web: www.vinebre.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vinebre@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.175005], [0.605895]