Cal Cabrer

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vinyols i els Arcs

Adreça: Carrer Major, 8

Descripció:
Gran casa al centre de la població, forma part del conjunt de cases destacat amb Cal Nicolau i la Casa de la Vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: S. XVI-XVIII

Localització: Nucli històric de Vinyols i els Arcs

Descripció:

Edifici de planta rectangular, obra de paredat amb reforços de maons i rajoles. Façana arrebossada, que permet apreciar el tipus de parament i les reformes fetes, especialment pel que fa a les finestres, ja que hom pot veure les primitives obertures , que han estat cegades amb rajoles. La línia de finestres del pis noble presenta quatre obertures, decorades individualment. La primera a la dreta de la porta, té la inscripció "IHS", i la de damunt la porta i la següent tenen trencaigües, la última reduïda a una línia horitzontal damunt la llinda. Porta àmplia, d'arc rodó, amb dovelles grans, decorada la clau amb una mena d'escut amb llegenda de difícil lectura. La part superior, sota un ràfec de volada decorat, amb golfes obertes d'arc rodó, correguts.

Notes històriques:

Cal Cabrer forma part de l'illa de cases amb més regust antic del poble, al carrer Major, construïdes probablement a les darreries del segle XVI. Presenta modificacions a la façana fetes entorn al mil set-cents.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 09/10/1985

Publicació: DOGC 23/04/1986

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer Major, 8

Telèfon: 977 85 04 61 (Ajuntament)

Fax: 977 85 12 20 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.vinyols.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vinyols@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.114014], [1.038883]