Cal Sabater

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vinyols i els Arcs

Adreça: Carrer Major, 4-6

Descripció:
Gran casa del centre de la vila, bastida al segle XVIII i que forma conjunt amb la Casa de la Vila i Cal Cabrer.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: S. XVIII

Localització: Nucli històric de Vinyols i els Arcs

Descripció:

Gran casa amb ràfec de volada, sota el qual hi ha les golfes, amb una filera d'obertures d'arc de mig punt. Planta baixa i dos pisos més les golfes. Obra de paredat amb pedres i rajoles de maons. Les finestres del segon pis han estat refetes. Arc rodó dovellat de tipus renaixentista popular. Té una altra porta, petita, amb el núm. 4 del carrer

Notes històriques:

Casa bastida l'any 1715, segons consta en la dovella central, sota una creu. Forma conjunt amb Cal Cabrer i la Casa de la Vila.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 09/10/1985

Publicació: DOGC 23/04/1986

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer Major, 4-6

Telèfon: 977 85 51 10 (Ajuntament)

Fax: 977 85 12 20 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.vinyols.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vinyols@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.113919], [1.038980]