Castell dels Arcs

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vinyols i els Arcs

Adreça: Carrer del Camí de Sant Joan

Descripció:
Restes de la fortalesa de l'antic terme dels Arcs, integrat posteriorment al de Vinyols. Queden restes de l'antic Castell en el subsòl, algunes descobertes durant intervencions recents.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Obra popular

Datació: S. XII-XV

Localització: Al sud de la població de Vinyols i els Arcs, a la partida dels Arcs al costat de la carretera entre Cambrils i Salou

Descripció:

Les restes del que hauria estat el Castell dels Arcs es troben al nord de la nova carretera que uneix els municipis de Salou i Cambrils dins del terme municipal de Vinyols i els Arcs. A l'indret s'han trobat restes de murs de quasi un metre d'amplada fetes de pedra lligada amb morter. Aquestes estructures havien format part d'un petit mas d'èpoques recents, actualment abandonat. A l'oest d'aquest mas hi ha un camí que duu a la Font coberta, d'època medieval, que possiblement és l'únic vestigi físic del Castell dels Arcs. Es tracta d'una font coberta per una volta feta de pedres i morter actualment eixuta pels canvis del nivell freàtic.

Notes històriques:

Fortalesa documentada el 1194. Segons Català Roca vora mar, resten les ruïnes del castell dels Arcs. No es pot parlar de l'origen del terme amb precisió. Els Arcs consta com a part del terme de Cambrils en una carta de poblament de 1152, però poc desprès, sota la senyoria de la família Arcs se'n desvincularia definitivament. La família Arcs foren propietaris del castell des de la segona meitat del segle XII (1154), data probable de construcció del castell) fins el 1243. La fusió dels termes dels Arcs i de Vinyols en una unitat administrativa i jurisdiccional va tenir lloc l'any 1339. El municipi dels Arcs va desaparèixer al segle XV. En una intervenció arqueològica recent, duta a terme en 2009, s'hi han trobat restes de fortificacions, que és possible relacionar amb el castell, tot i que caldria fer un estudi en profunditat per poder determinar-ho amb seguretat.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

PAGAROLAS, L., Història de l'antiga vila dels Arcs (Baix Camp): segles XII-XV, Centre de Lectura, Reus, 2002.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Carrer del Camí de Sant Joan

Telèfon: 977 85 04 61 (Ajuntament)

Fax: 977 85 12 20 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.vinyols.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vinyols@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.073850], [1.063543]