Casa Navarro

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Xerta

Adreça: C/ Santa Anna, 7

Descripció:
Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes obertes amb vuit arcs correguts de mig punt.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Habitatge.

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XIX (1859)

Localització: Dins del nucli urbà de Xerta.

Descripció:

Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes obertes amb 8 arcs correguts de mig punt. La façana és de pedra vista. Al capdamunt hi ha un voladís amb una cornisa esglaonada i tres canalons de ferro ornats i bastant sobresortints. Les obertures dels dos pisos estan disposades de forma simètrica, amb dos balcons a cada pis amb mènsules, i a les golfes quatre arcs correguts a cada costat. L'eix de simetria de la façana és ocupat per una de les 3 falses pilastres, amb basa i capitell jònic, que ocupen l'alçada del primer i segon pis de les golfes. A la planta baixa hi ha dues entrades d'arc rebaixat. La superfície és de carreus de pedra, grans, regulars i molt ben tallats, amb buits amb brancals sobresortints. A la part de l'esquerra destaca un petit balcó, únic element asimètric del conjunt, amb una mènsula de pedra en forma cònica invertida, element purament decoratiu amb barana de ferro corbada a sobre.

Notes històriques:

Abans era una casa pairal benestant. Sobre les dues portes hi ha buit enreixat de forja amb la data de 1859 entre d'altres motius ornamentals.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/07/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Edifici civil. Habitatge particular

Adreça: C/ Santa Anna, 7

Telèfon: 977 473 005

Fax: 977 473 014

Lloc web: http://www.xerta.altanet.org

Adreça electrònica: aj.xerta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.906476], [0.491166]