Castell de Xerta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Xerta

Adreça: Al nord-oest del nucli urbà de Xerta

Descripció:
Situat dalt d'un turó entre el camp de Fútbol i Villa Retiro, és un castell del que no en queden, dempeus, pràcticament restes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: En un turó al nord-oest de nucli urbà

Descripció:

Al turó que hi ha sobre el jardí de la Vil·la Retiro hi ha restes d'alguns murs fets amb maçoneria, que es troben esglaonats per la pendent i formant diversos nivells en el terreny.

El jaciment està situat en la partida dels Arenalets. És una plataforma al·luvial del Pliocé format de conglomerats d'origen local. Té una petita plana i vessants suaus. Actualment, s'aprofita pel cultiu d'ametllers amb aterrassaments per tots els seus vessants nord, sud i est. Als vessants oest i sud, és possible recollir material ceràmic, igual que en el pla. La ceràmica és a mà, sense cronologia precisa, vidriada i a torn, possiblement àrab i altres vidriades d'època medieval cristiana. S'aprecien varies estructures en maçoneria, que formarien dues habitacions o dipòsits, de forma rectangular amb encofrat intern. A la falda del turó existeixen actualment un molí i passa la sèquia del túnel de Penya. Al costat d'aquest molí hi ha un mas que conserva un arc ogival amb escut, possiblement gòtic.

Notes històriques:

Es creu que el topònim de Xerta té els seus orígens en l'època romana quan es deia "Osikerda". L'any 1149 ja apareix amb el nom de "Xerta" i Cherta" el 1155.

D'aquest castell no es conserva cap tipus de documentació, no obstant, hom pensa que en els seus inicis devia ésser àrab, posteriorment templer i hospitaler

Segons Carreras i Candi a Xerta s'aixecava fins a les primeries del segle actual la Torre de la Campana. Malgrat tot, aquest castell no ha estat propiament documentat, encara. Es diu que fins 1917 o 1918 encara quedava alguna torre del castell als peus, però fou destruïda per un incendi. 

Tipus: BCIN - Monument històric. 1830-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïna

Bibliografia:

El Castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, 1971. 6. 

CARRERAS CANDI, F.. La navegació al riu Ebre: notes històriques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General de Ports i Costes., 1993 (1940).

Miravall, R. - Alavedra, J.. Les torres de la regió marítima de l'Ebre. Tortosa: Dertosa, 1980.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al nord-oest del nucli urbà de Xerta

Telèfon: 977 473 005

Fax: 977 473 014

Lloc web: http://www.xerta.altanet.org

Adreça electrònica: aj.xerta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.913221], [0.489555]