Església Parroquial de l'Assumpció i Sant Martí

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Xerta

Adreça: Plaça Major, 1

Descripció:
Església d'una sola nau coberta amb volta de creueria vuitpartita i tres capelles laterals comunicades entre sí.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici de culte. Església parroquial

Estil: Gòtic - Renaixentista - Barroc

Datació: segles XIV - XX

Localització: Dins del nucli urbà de Xerta

Descripció:

Església d'una sola nau coberta amb volta de creueria vuitpartita i tres capelles laterals comunicades entre sí. Hi ha una capella adossada de considerables dimensions amb una cúpula que dóna llum zenital al conjunt. Als peus hi ha una torre campanar als peus, amb arcs de mig punt emmarcats per una cornisa motllurada i rematada per una barana amb ornaments d'obra. A sobre seu a mode de remat hi ha quatre gossos de pedra mirant en direccions oposades. Culmina el conjunt un parallamps de forja d'estil modernista. La façana principal, també als peus, està arrebossada de blancs, deixant a la vista els grans carreus de les cantonades, el sòcol o la porta. Resulta força sòbria.

L'entrada és adintellada amb pilastres adossades que suporten un entaulament rematat amb un sortint. Una mica més amunt hi ha una finestra rectangular flanquejada als seus extrems per dues fornícules simètriques amb figures. La zona superior és semicircular, rematada amb un òcul. Al costat de la porta hi ha una reproducció d'obra vista que representa un liminògraf, on s'hi reprodueixen en forma mètrica els nivells d'aigua que el riu Ebre ha assolit en les vàries inundacions que Xerta ha patit.

Aquesta, però no és la única entrada. Al lateral dret hi ha una porta lateral; és un arc de mig punt format per grans dovelles de pedra vista. Emmarcant-la trobem una cornisa motllurada on hi figura la data de 1690. La coberta del conjunt és a dues aigües amb teula àrab.

Pel que fa l'interior, destaquem les parets, policromades amb murals moderns i el retaule de l'altar major de cinc cossos, d'època barroca.

L'Esglèsia consta d'un cort molt gran,on hi ha un orgue de tubs,que fou destruït l'any 1936 a l'inici de la guerra.

L'esglèsia comprèn dues parts:la capella del Santíssim i la part central que presideix l'altar major. A les capelles laterals es poden contemplar els següents sants: St.Pancràs,el màrtir de l'Eucaristia, la Inmaculada,St.Josep,St.Cristòfol patró dels conductors,el Sagrat Cor de Jesús,la Mare de Déu del Carme.Al fons del presbiteri es troba una pintura al fresc del Sant Sopar,pintat per Pere Falcó,fill del poble.Al fons de la capella hi ha la sagristia.

L'altar major és dedicat a la Mare de Déu de l'Assumpció, imatge que figura al centre del retaule, al costat dret hi ha la Santa Rosa de Lima i, a l'esquerre Sant Antoni de Pàdua.

Actualment hi ha dos altars laterals : a l'esquerra, entrant a l'esglèsia, el baptisteri, amb un quadre de St.Joan Baptista pintat a l'oli per Pepita Mayor, el baptisteri és de pedra.Desprès de la porta de Santa Anna, es troba la capella de Sant Martí, amb un altar del sant muntat a cavall i amb una pintura al fresc de Pere Falcó.A continuació ,la capella de St.Sebastià ,la Sagrada Família i Sant Isidre Llaurador, a l'altra capella, la Mare de Déu del Pilar i la Mare de Déu dels Dolors.

A la part dreta,es una fornícula,la imatge de Sant Antoni Abad, la capella del Crist i la Mare de Déu de Montserrat.

Notes històriques:

Temple fundat el 1325 en emancipar-se la parròquia de Xerta del Castell de Paüls. Constava originàriament d'una sola nau, aixecada amb jornal de vila.

L'edifici actual va començar a construir-se com una ampliació de la primitiva església. L'any 1580 començaren les navades laterals, a la cantonada hi ha una inscripció a la paret lateral que posa "any 1580 5 de mars/ asetaren la primera pedra/ destes dos navades seré ivrats/ gab. Barberà y jo. Alcoverro".

El 1628 Joan Sentís, bisbe de Barcelona i virrei de Catalunya, natural de Xerta, les inaugurà solemnement, coincidint amb la independència de Xerta, des d'aleshores vila reial del municipi tortosí. La portalada lateral no fou acabada fins el 1690. Hi ha una inscripció a la pedra vora la porta lateral:"a 22 de juny 1690 essent ivrats miquel serrano y ioan fotane se acaba la pnt portalada"; El 1771 es recompon el pis de l'església, el rellotge i la campana. El 1910 s'inaugurà la nova estructura del campanar. Durant la postguerra es feren reformes generals, sobretot als altars de les capelles i les parets interiors i exteriors, quedant amb l'aspecte actual.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/07/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ALIERN PONS, F. 1976: Xerta, Tortosa.

GAVÍN, J.M. 1978: Inventari d'esglésies de Catalunya. Barcelona, Arxiu Gavín.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior. A l'interior els dies de celebració

Ús i funció actual: Edifici de Culte. Església parroquial

Adreça: Plaça Major, 1

Telèfon: 977 373 103

Fax: 977 473 014

Lloc web: http://www.xerta.altanet.org

Adreça electrònica: aj.xerta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.906317], [0.490896]