BASE-Gestió d'Ingressos

Gerent Coordinador de Serveis:
Enrique Llorca Ayora

Contacte

Adreça: 
Serveis Centrals
C. Pere Martell, 2
43001  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 253 400
Fax: 
977 227 302

BASE-Gestió d'Ingressos és l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

BASE-Gestió d'Ingressos, a més de ser un organisme autofinançat,  actua sota els principis d'eficàcia, d'innovació tecnològica i d'eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix.

Serveis Centrals

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 400
Fax 977 227 302

Multes de trànsit

C. de l'Assalt, 12 baixos
43003 Tarragona
Tel. 977 253 413 - 977 253 400
Fax 977 253 425

Recaptació Executiva

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Fax 977 229 721

Embargament de béns immobles: Tel. 977 253 418
Embargament de comptes: Tel. 977 253 409
Embargament de sous: Tel. 977 258 450

Principals serveis

Xarxa d'Oficines de BASE-Gestió d'Ingresos