Projectes Europeus i Regió del Coneixement

Diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement

Director tècnic:
Josep Maria Elorduy Vidal
A/e responsable: 
jmelorduy@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 690

La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement:

  • Identifica convocatòries europees generadores d’oportunitats
  • Garanteix la dimensió europea dels projectes executats per la corporació
  • Impulsa i elabora projectes d’especialització i competitivitat territorial
  • Promou accions de cooperació amb els governs locals i els agents socioeconòmics del territori
  • Gestiona l’aliança amb la URV per a la consolidació de la Regió del Coneixement
  • Implementa projectes de desenvolupament econòmic
  • Assisteix tècnicament la representació institucional de la corporació a les xarxes internacionals: Arc Llatí i Partenalia