Serveis Interns

Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Cap de l'àrea:
Josepa Zamora Barceló
A/e responsable: 
jzamora@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 624
Fax: 
977 296 668

L'àrea de Serveis Interns està integrada pel departament de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions i pel departament de Serveis Generals. Gestiona els recursos i les infrastructures, i facilita els serveis necessaris a totes les unitats organitzatives. L'adaptació als canvis i la racionalització de la despesa són reptes presents en el treball diari.

Serveis Generals gestiona els edificis i instal·lacions de la Diputació de Tarragona: manteniment normatiu, preventiu i correctiu, neteja de les dependències, seguretat física dels edificis, tant d’intrusió com d’incendis. S’ocupa també de la gestió dels recursos compartits, com ara el parc mòbil, la reprografia, el servei de suport als esdeveniments, sales, audiovisuals, serveis postals, missatgeria, etc. Així mateix, té cura de la seguretat i la salut laboral de tots els centres de la corporació: avaluacions de riscos, emergències, accions formatives, subministrament d'equips de protecció individual, instal·lacions de protecció col·lectiva, revisions de vigilància de la salut, i coordinació d’activitats empresarials.

El departament també és responsable de la Tarraco Arena Plaça (TAP), un equipament on gaudir d'espectacles culturals, musicals, esportius i altres esdeveniments. Actualment està en arrendament i explotació, respectant compromisos institucionals com són els XVIII Jocs Mediterranis i el Concurs de Castells.

Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions s'encarrega de la gestió de tots els contractes de la Diputació, a excepció dels de Patrimoni i els dels organismes autònoms. El departament gestiona també les expropiacions necessàries per a l'execució dels projectes d'obres de la Diputació, i presta amb el SAM assistència tècnica als ajuntaments en la tramitació dels expedients d'expropiació municipals.