Assistències tècniques

Informació

Determinem el grau de colonització del mosquit tigre i localitzar els punts potencials de risc per a la cria en els àmbits públics i privats del municipi. Aquest treball proporciona als municipis una eina bàsica per a poder afrontar la gestió de l'espècie i controlar la seva expansió.
Oferim suport en la gestió del risc per a la salut de les piscines d’ús públic municipals
Oferim suport als ens locals per tal de gestionar la xarxa de clavegueram i fer actuacions de tipus preventiu, per evitar possibles focus de males olors o fuites que puguin ocasionar problemàtiques de contaminació amb aigües residuals.
Suport tècnic per a la prevenció i control de la legionel·la en les instal·lacions municipals, per tal de facilitar la gestió del risc per a la salut als ajuntaments sol·licitants
Suport tècnic a la gestió del subministrament de l’aigua de consum humà, per tal de facilitar als ajuntaments el compliment de la normativa aplicable i contribuir a garantir les condicions sanitàries que ha de complir aquesta aigua en totes les parts del sistema d’abastament (captació, conducció, dipòsits, xarxa de distribució)
Suport tècnic als ens locals per tal de donar-los d’alta al SINAC i realitzar el bolcatge inicial de les dades del seu abastament d’aigua de consum humà. El SINAC és un sistema informàtic, d’obligat compliment per als ajuntaments, establert pel Ministeri de Sanitat i Consum i relatiu a les zones d’abastament i el control de la qualitat de l’aigua de consum humà que té com objectiu identificar la qualitat de l’aigua i les característiques dels abastaments.
Oferim suport tècnic en programes de sanitat ambiental, que puguin ser d’interès per als ens locals i que estiguin relacionats amb competències municipals de salut pública.
Oferim suport tècnic en activitats específiques de l’àmbit de la promoció de la nutrició i l’alimentació saludable.
Objecte: oferir suport tècnic en la promoció i dinamització d’hàbits saludables relacionats amb l’exercici físic. Inclou entre d’altres un programa destinat a la dinamització de parcs de salut municipals amb l’objectiu de realitzar sessions de dinamització per a gent gran utilitzant el parc de salut present al municipi, per tal de fomentar l’activitat física saludable i un envelliment actiu, amb el propòsit de contribuir a la millora de la qualitat de vida i benestar dels ciutadans, d’acord amb un dels principis estratègics que té la Diputació.
  • Promoció de la salut pública: Assistència jurídica en aspectes puntuals com qüestions de salubritat en habitatges abandonats, plagues urbanes, control d’animals peridomèstics i similars (adaptació de les ordenances del mosquit tigre).
A qui es dirigeix: 
Ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb una població no superior a 10.000 habitants