Convenis i aportacions

Informació

 • Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació FUNCA per a desenvolupar la implantació del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a l'Alt Camp.
 • Conveni entre la Diputació de Tarragona i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per portar a terme el control de la població de mosquits en els arrossars i de la zona de l’Encanyissada del Delta de l’Ebre, concretament per l’aplicació de productes antilarvaris a la zona dels arrossars i la instal·lació de les sondes a la zona de l’Encanyissada del Delta de l’Ebre.

 • Conveni entra la Diputació de Tarragona i la Fundació THAO per al desenvolupament del programa THAO Salut Infantil per a la prevenció de l’obesitat infantil i malalties derivades.
   
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a realitzar actuacions de prevenció i control de la mosca negra, concretament, els treballs necessaris per al correcte control de la plaga, així com tots els elements materials i humans per a realitzar els tractaments (barques i helicòpters).
   
- Programa de prevenció secundària i primària dels càncers de: mama, còlon, coll uterí, relacionats amb el tabac i amb l’alimentació, respectivament.
- Suport i rehabilitació de persones afectades de càncer: dones amb càncer de mama i persones afectades d’altres càncers.
 
- Projecte de teleassistència domiciliària: adquisició d’aparells destinats a fomentar el servei de teleassistència domiciliària entre ajuntaments i consells comarcals dels municipis del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l’Ebre
- Projecte de reformes per a la millora de la casa d’acollida per a donar suport a les persones afectades pel VIH/SIDA.
 
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la universitat Autónoma de Barcelona: Conveni Xarxa aerobiològica de Catalunya per a la realització de les següents actuacions:
- Manteniment de les estacions i lectura dels continguts pol·línics de les estacions de captació i proporcionar resultats mensuals de les lectures del pol·len de les espècies al·lergèniques més comuns
- Oferir suport tècnic especialitzat als ajuntament per a la planificació de zones verdes de baix contingut al·lergògen amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels afectats de malalties respiratòries
- Contribució al desenvolupament d’un aplicatiu per a mòbils K. Polen que permetra als usuaris conèixer: el nivell de pol·len que hi ha a la seva ubicació, la tendència d’aquest pol·len en concret (si augmentarà o disminuirà) i la distància en que es troba l’usuari respecte l’estació de captació de la XAC més propera.
 
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a l’Observatori de salut i medi ambient del Camp de Tarragona per a la realització d'analítiques dels contaminants atmosfèrics, hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) i els compostos orgànics volàtils (COVs) i l’avaluació del risc per a la salut de la població del Camp de Tarragona exposada a aquests contaminants.
   
 • Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Associació Mediambiental La Sínia per regular la concessió d’una subvenció per al projecte Espai de Benestar de l'Hort de la Sínia, concretament, en la realització dels tallers per un total de 150 persones amb discapacitat psíquica i psicològica dels centres d’educació especial: tallers de descoberta de l’entorn natural del Tamarit, d’identificació de les plantes aromàtiques i medicinals, d’aprenentatge de la fauna autòctona i de consciència corporal.
   
 • Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Associació de Serveis Educatius Recursos de l’Esplai per regular la concessió d'una subvenció  per la realització del programa Òrdago per a la prevenció de la drogodependència, dins el marc d’actuacions de la Fundació Catalana de l’Esplai, per al desenvolupament del programa Òrdago als centres escolars dels municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
A qui es dirigeix: 
Al públic en general