Tarraco Arena Plaça: el projecte

Projecte de cobriment i remodelació
Projecte de cobriment i remodelació

En data 22 de juny de 2005, la Diputació de Tarragona va contractar la redacció dels següents projectes per portar a terme les millores de l’edifici:

 • Projecte de remodelació de l'antiga plaça de braus adjudicat a l’equip dirigit per l’arquitecte Xavier Romaní.
 • Projecte de cobriment i rehabilitació estructural de l’edifici existent realitzat per l’enginyeria Fhecor.
 • Projecte d’estudi acústic de la plaça de braus encarregat al físic Higini Arau.

Les obres van comportar: 

 • Restauració i rehabilitació de la façana. Reforç de la fàbrica i l’estructura.
 • Cobriment de la plaça amb una coberta metàl·lica. Té una claraboia central mòbil de 40 metres de diàmetre, amb un òcul central de vidre de 10 metres.
 • Tancament de les arcades obertes amb doble fusteria per aïllar acústicament el recinte de l’exterior.
 • Aïllament acústic de les portes exteriors.
 • Adequació de l’edifici al “Codi d’accessibilitat”, mitjançant la instal·lació d’un ascensor a la torre existent i la millora dels accessos i les comunicacions. Noves instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions, fontaneria, sanejament, ventilació, climatització, senyalització...
 • Construcció de 2 edificis annexes de serveis: consultori mèdic, oficines, vestuaris , camerinos, magatzem, sala de premsa...
 • Adequació de l’edifici a la normativa d’incendis i d’espectacles públics.
 • Una inversió de 17 milions d’euros.

La cúpula

És una coberta fixa d’estructura metàl·lica amb una solució de geometria de Schwelder, amb una llum de 92,40 m. La relació fletxa/llum és de 1/7 el que suposa que el punt més alt de la coberta es trobarà a una alçada d’11,50 m respecte de la cota de recolzament.

La coberta fixa té un buit central de diàmetre 40 m, tancat per la coberta mòbil, retràctil, del mateix diàmetre, que permet tancar el recinte en determinats tipus d’esdeveniments. La zona central de la coberta mòbil està formada per un òcul central vidriat de 10 m de diàmetre.

L’obertura es fa amb un sistema de cremallera que permet el desplaçament lineal de la coberta mòbil en dos casquets lliscant sobre la part fixa de la coberta.

El material de cobriment és de xapa perfilada amb els corresponents aïllaments tèrmics i també acústics. L’òcul és de vidre laminar de seguretat muntat sobre perfileria metàl·lica.

Tota aquesta coberta va suportada per pilars de formigó armat que s’encasten parcialment per la part interior de la paret de la façana amb un total de 24 pilars que es lliguen per la part superior amb una anella metàl·lica per rebre la coberta, a la vegada que incorpora una canal per la recollida de les aigües de pluja.

El nuevo espot
Galeria d'imatges
 • La cúpula
 • Remodelación de la fachada
 • Nuevos servicios
 • Proyecto fachada
 • Medidas de seguridad
 • Vista de las obras del 2008
 • Accesos y escaleras (marzo 2008)
 • Estructura de la cúpula (junio2008)
 • Interior en agosto 2008
 • Ojo retráctil de la cúpula
 • Vista aérea de la cúpula
 • Vista aérea