G3000 Relacions Externes i Institucionals

 • Funció: Disseny i control de les relacions externes, institucionals i les comunicacions oficials.
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1992 - oberta

G3100 RELACIONS EXTERNES

 • G3110 Convenis de col·laboració
 • G3120 Relació amb altres administracions
  • E01 Municipis i Consells Comarcals de la província
  • E02 Municipis i altres organismens fora de la província
  • E03 Generalitat de Catalunya

G3200 RELACIONS INSTITUCIONALS

 • G3210 Representació institucional
 • G3220 Actes oficials i visites
 • G3230 Escrits, parlaments i pregons
 • G3240 Fires i exposicions
 • G3250 Honors i distincions
 • G3260 Identitat visual corporativa

G3300 COMUNICACIONS OFICIALS

 • G3310 Gestió de la comunicació
 • G3320 Notes i comunicats de premsa
 • G3330 Recull de premsa
 • G3340 Dossiers de premsa
 • G3350 Imatges, videos i gravacions sonores