G7000 Gestió del Serveis Jurídics

 • Funció: Protecció i defensa dels interessos jurídics de la Diputació.
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1828 – oberta

G7100 ACTUACIONS JUDICIALS

 • G7110 Procediments civils
 • G7120 Procediments penals
 • G7130 Procediments contenciosos administratius
 • G7140 Procediments mercantils
 • G7150 Procediments socials
 • G7160 Procediments constitucionals

G7200 ACTUACIONS ADMINISTRATIVES

 • G7210 Denúncies i infraccions
  • E01 Denúncies policials
  • E02 Denúncies conductors vehicles
 • G7220 Informes d’assistència jurídica
 • G7230 Reclamacions de danys
 • G7240 Reclamacions de responsabilitats patrimonials
 • G7250 Administració interna