Ple de la Corproació, 2 de juliol de 2019

Govern de la Diputació

El paper dels electes locals en la gestió dels ajuntaments, essencial per al funcionament del sistema democràtic per la seva proximitat a la ciutadania, ha de ser exercit, en general, amb sentit de la responsabilitat, voluntat de servei a la societat, transparència, eficàcia i dedicació plena a les seves funcions públiques.