Portaveus dels grups polítics

Els portaveus dels grups polítics representen el seu grup polític en els actes oficials i en les qüestions d’ordre i funcionament del Ple. 

Galeria d'imatges