President

Informació

El president és qui dirigeix el govern i l'administració de la Diputació. És elegit pels diputats reunits en el Ple i assistit pels vicepresidents i pels diputats delegats.

President