INDIP 2015 - 2013

Avaluació de l'Índex de Transparència de la Diputació de Tarragona per part de Transparència Internacional España

Transparencia Internacional España és una entitat no governamental que realitza una avaluació del nivell de transparència de les diputacions provincials, així com d'altres entitats. Aquesta avaluació de les diputacions es fa mitjançant un conjunt de 80 indicadors, que corresponen a sis àrees de transparència:

  • Informació sobre la diputació provincial
  • Relacions amb els ciutadans i la societat
  • Transparència economicofinancera
  • Transparència en les contractacions de serveis
  • Transparència en matèries de serveis i suport a municipis
  • Indicadors de la Llei de Transparència


L'objectiu és conèixer, a més del nivell de transparència, les tasques que realitzen les diputacions especialment de serveis als municipis.

La Diputació de Tarragona publica des de l’any 2013 aquests 80 indicadors per l'avaluació de l’Índex de Transparència de les Diputacions (INDIP). El resultat de l’avaluació és una puntuació que situa a cada una de les diputacions avaluades en un rànquing de transparència.

En l’avaluació de l’INDIP 2015, la Diputació de Tarragona ha obtingut una puntuació de 100 punts sobre 100, i supera així la puntuació de 97.5 punts sobre 100 aconseguida en l’avaluació de l’INDIP 2013.

Amb aquesta puntuació, la Diputació de Tarragona aconsegueix la primera posició en el rànquing estatal de transparència, posició que comparteix amb les diputacions de Huelva, Palència, Valladolid i Biscaia.

Podeu consultar els indicadors corresponents a les edicions de l'Índex de Transparència de les Diputacions 2015 i 2013.