Aplicacions Informàtiques

Informació

La Unitat d'Aplicacions Informàtiques és l'encarregada de gestionar les aplicacions i les webs de l'àmbit de la Diputació de Tarragona amb la finalitat de que integrin els diferents instruments de gestió i de comunicació.

  • Aplicacions: dissenya, desenvolupa i implementa les aplicacions, els projectes, informes i enquestes que composen els instruments de gestió de la corporació.
  • Operacions: té cura de resoldre les diferents peticions i incidències de les aplicacions, informes i enquestes que s'han implementat a la Diputació i atèn les peticions de canvi d'aquestes.
  • Publicació web: desenvolupa i mantè les diferents plataformes de publicació de continguts web i de gestió corporatius (web corporativa,  intranet, seu electrònica...)