Els dispositius mòbils guanyen terreny a l'hora d'utilitzar Internet a les comarques de Tarragona

El darrer Observatori d’Internet de la Diputació de Tarragona també posa de manifest que més de la meitat de la població ja fa ús de les xarxes socials

12/07/2012
Els dispositius mòbils guanyen terreny a l'hora d'utilitzar Internet a les comarques de Tarragona
Els dispositius mòbils guanyen terreny a l'hora d'utilitzar Internet a les comarques de Tarragona

Un notable augment de la connexió a Internet a través del telèfon mòbil, una creixent participació dels ciutadans en les Xarxes Socials, així com un increment destacat de la presència de dispositius com tauletes tàctils i lectors de llibres electrònics. Aquestes són algunes de les tendències en la implantació i ús de les Tecnologies de la Informació la Comunicació a les comarques de Tarragona, segons el darrer Observatori d’Internet de la Diputació de Tarragona corresponent a aquest 2012.


Es manté l’ús d’Internet i augmenta el de nous dispositius mòbils


L’estudi posa de manifest que es manté el percentatge de llars amb accés a Internet (un 80%) i que el 77% de la població l’utilitza habitualment. També es manté el nombre d’internautes respecte l’any anterior i gairebé en totes les franges d’edat, però augmenta la intensitat d’ús en els usuaris més freqüents. Aquells que es connecten diàriament, o almenys un cop per setmana, representen el 74% de la població, dos punts més que en l’estudi anterior.

On hi ha variacions més significatives és en la tinença de dispositius i connectivitat. Tot i que es manté una mitjana de 2,4 telèfons mòbils per llar i la seva presència al 94% de les llars, destaca l’increment de ciutadans d’aquestes comarques que tenen contractat el servei d’Internet al mòbil, que ha passat en un any del 18% al 48%. L’increment es veu reflectit, també, en la presència de ‘smartphones’, que passen de ser el 18% del total dels mòbils que hi havia l’any 2011, al 32% aquest any.

Els equipaments que més incrementen la seva penetració a les llars tarragonines són les tauletes tàctils (el 6% al 2011, davant el 14% al 2012) i els lectors de llibres digitals (4% al 2011 i 9% al 2012). Amb tot, continuen sent dispositius que només té i utilitza una minoria de la població. D’altra banda, es confirma la tendència que fa que s’imposi l’ordinador portàtil davant dels de sobretaula. Els primers representen ja el 56% del total.


Major presencia a les Xarxes Socials


En l’actualitat, gairebé 7 de cada 10 internautes de les comarques tarragonines té creat un perfil a una o més xarxa social. Facebook és la més utilitzada i la triada pel 97% dels usuaris d’aquest tipus de Xarxes. En l’actualitat, un 52% dels tarragonins en fan ús, xifra que representa un augment de 8 punts respecte l’estudi de 2011. A més, el 63% hi entra a diari.

Les funcions bàsiques d’Internet continuen sent buscar informació o navegar i consultar el correu electrònic. En tercer i quart lloc trobem l’oci i les Xarxes Socials. Destaca l’augment de persones que utilitzen Internet per a comprar i, segons l’estudi, aquest 2012 ho ha fet -almenys una vegada- un 46% de la població, sis punts més que l’any anterior.

El perfil de la població que menys utilitza les Tecnologies de la Informació i la Comunicació correspon a residents de municipis de menys de 2.000 habitants, dones, persones de més de 55 anys, aquelles que no tenen estudis o amb estudis primaris, persones que es dediquen a les tasques de la llar i jubilats, i -per comarques- residents a la Terra Alta.


Coneixement de TINET


Prop de la meitat dels internautes de les nostres comarques (43%) coneix TINET. Això representa un augment de 6 punts respecte l’enquesta anterior. El coneixement varia segons la ubicació geogràfica, i és superior a la zona del Camp de Tarragona, sobretot Tarragonès i Baix Camp, als municipis grans (més de 50.000 habitants) i entre usuaris de 25 a 54 anys amb estudis superiors. La valoració mitjana dels usuaris manté o supera lleugerament el nivell de satisfacció d’enquestes anteriors.

L’Observatori sobre la implantació i l’ús de les TIC de la Diputació de Tarragona corresponent a l’any 2012 ha estat elaborat per Gabinet Ceres S.L. sobre una mostra de 1008 individus de 15 o més anys, residents a les comarques de Tarragona. El treball de camp va fer-se entre els dies 16 i 23 de maig de 2012.

Galeria d'imatges