La Diputació organitza una jornada de debat per presentar la proposta d'Estatut de la Direcció Pública Professional de Catalunya

Elaborat per l’Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP), aquest projecte té com a objectiu millorar la qualitat de la direcció i la gestió de les organitzacions públiques de Catalunya

27/09/2012
La Diputació organitza una jornada de debat per presentar la proposta d'Estatut de la Direcció Pública Professional de Catalunya
La Diputació organitza una jornada de debat per presentar la proposta d'Estatut de la Direcció Pública Professional de Catalunya

Aquest vespre ha tingut lloc a la Diputació de Tarragona una jornada de presentació i debat que ha servit per donar a conèixer als assistents la proposta d’Estatut de la direcció pública professional de Catalunya. Elaborat per l’Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP), aquest projecte té com a objectiu millorar la qualitat de la direcció i la gestió de les organitzacions públiques de Catalunya.

La proposta d’Estatut, que consta de 23 articles ordenats sota quatre capítols, és el resultat d'un text elaborat pel grup de treball sobre direcció pública de l'ACGP, conjuntament amb altres grups acadèmics, sectorials i de la societat civil, i estableix un marc de referència estable per a les persones que exerceixen activitats directives en el sector públic català. El text articulat sorgeix fruit de la necessitat plantejada en el Congrés Català de Gestió Pública, dels anys 2002 i 2006, d’establir les normes per a la direcció pública professional, entenent que aquesta figura és essencial per a un millor rendiment institucional.

L’ACGP dóna a conèixer el projecte mitjançant sessions informatives a diferents punts del territori català, d’aquesta manera es promou un debat obert amb les persones implicades en el procés (els estaments institucionals, els actors polítics, els agents socials i, la ciutadania en general) amb l’objectiu d’avançar en la institucionalització d’eines que permetin millorar la qualitat de la direcció i la gestió de les organitzacions públiques catalanes.

Al debat d’aquest vespre hi han pres part el president de l’Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP), Joat Henrich; el vicepresident i ponent del grup de treball de direcció pública de l’ACGP, Josep R. Morera; el professor de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, Manuel Férez, i el director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona, Àlex Grau.

Durant la sessió s’ha posat de manifest que la direcció pública professional esdevé una figura clau per assolir un millor rendiment institucional i una peça central per a la reforma de la gestió pública en termes generals.

Antecedents
Des dels inicis dels anys noranta s’ha anat aprofundint en la determinació de les característiques de la direcció pública professional, produint una doctrina que pràcticament ho ha dit tot sobre el marc conceptual i jurídic d’aquesta institució. El 2006 es va aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que, malgrat els pronunciaments judicials, fixa un marc ampli de competències en matèria de règim jurídic de les administracions públiques catalanes. El 2007 es va aprovar la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que conté unes previsions en matèria de direcció pública que deixen un marge de maniobra ampli per regular-ne el desenvolupament. El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya recull com a objectiu, per als anys 2011-2014 (apartat 7.2), la "creació de la figura del directiu públic professional" i "elaborar l'avantprojecte de llei del directiu públic".

Davant d’aquest escenari, i amb l’ànim de cooperar a la millora de la qualitat de les institucions públiques catalanes, l’ACGP va impulsar, l’any 2010, l’elaboració d’un text articulat, d’un esborrany normatiu amb rang de llei, que regulés l’estatut de la direcció pública professional de Catalunya. Ho va fer amb la finalitat de contribuir a l’avenç en aquest camp de manera pragmàtica, mitjançant la configuració d’un marc de referència estable per a les persones que exerceixen activitats directives en el sector públic català. Aquest text és l’ “Estatut de la direcció pública professional de Catalunya".

L’Associació Catalana de Gestió Pública
És una associació sense ànim de lucre creada l’any 1992 i formada per professionals i estudiosos del sector públic i del sector privat no lucratiu. Té com a objectiu crear un espai independent i comú de reflexió, fomentar el debat sobre la millora d’aquests sectors i difondre’n els resultats, tant pel que fa al funcionament de les seves organitzacions com pel que fa al desenvolupament efectiu de les polítiques públiques. L’ACGP la componen professionals i estudiosos vinculats a les administracions públiques, universitats i institucions acadèmiques, sector públic empresarial, entitats del tercer sector i empreses consultores.

Galeria d'imatges