Les quatre diputacions catalanes i l'Agència Tributària de Catalunya uneixen esforços per millorar l'eficàcia en matèria de gestió de tributs

La Diputació de Tarragona contribueix amb BASE-Gestió d’Ingressos a fer néixer Tributs de Catalunya

19/09/2012
La Diputació de Tarragona contribueix amb BASE-Gestió d’Ingressos a fer néixer Tributs de Catalunya
La Diputació de Tarragona contribueix amb BASE-Gestió d’Ingressos a fer néixer Tributs de Catalunya

Les quatre diputacions catalanes han signat avui un conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la gestió tributària i optimitzar la qualitat del servei que es presta als ciutadans arreu del territori català en aquest àmbit. L’acord l’han subscrit aquest matí a Barcelona el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el president de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé, i el conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.

La col·laboració que s’aprova en aquest conveni té com a objectiu crear una finestreta única per tots els tributs administrats a Catalunya. D’aquesta manera, es pretén que el ciutadà pugui realitzar les seves gestions tributàries en tota la xarxa territorial, oferint així un servei integral. Tot plegat sota els principis d’eficiència, eficàcia i economia. Amb aquesta finalitat, les Diputacions de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona desenvoluparan, a més de les competències que els són pròpies, les següents tasques en benefici de l’Agència Tributària de Catalunya:

  • El servei d’informació i assistència tècnica bàsica als ciutadans pel que fa als tributs de la Generalitat.
  • El servei de recepció i registre de tot tipus d’escrits i documents relacionats amb els tributs de la Generalitat presentats pels ciutadans.
  • L’emissió de cartes de pagament, certificats i altra documentació que permetin les aplicacions informàtiques habilitades a aquest efecte.
  • Les actuacions materials de gestió en via executiva, necessàries per l’eficàcia de les actuacions de constrenyiment.

D’altra banda, i amb l’objectiu de lluitar contra el frau fiscal, l’acord subscrit avui estableix que l’Agència Tributària de Catalunya desenvoluparà, a més de les competències que li són pròpies, les tasques de gestió en via executiva del procediment de constrenyiment per tal de garantir el cobrament dels valors que les Diputacions li trametin en l’àmbit territorial de Catalunya i, si fos necessària, la seva transmissió a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

La Diputació de Tarragona posa a disposició de l’acord la seva estructura de gestió d’ingressos de dret públic que li han cedit gairebé tots els ajuntaments de la demarcació. De fet, suposa una cobertura del 97,8% del territori del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que fa palesa la confiança dels ens locals vers la Diputació. Aquesta gestió es du a terme a través de l’Organisme Autònom BASE, que compta amb una xarxa d’oficines distribuïda arreu del territori, a través de la qual ofereix els serveis d'aplicació tributària, finançament i assessorament als ajuntaments, i una atenció personalitzada als ciutadans. En aquest sentit, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, s’ha mostrat orgullós de l’activitat que es desenvolupa a través de BASE i ha assenyalat que és “un organisme de referència garantia de proximitat, eficàcia i eficiència”.

A més, Josep Poblet s’ha mostrat satisfet que la Diputació de Tarragona contribueixi a la constitució d’una estructura recaptatòria consolidada, que integrarà 150 oficines arreu de Catalunya al servei del ciutadà. Segons el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, aquest conveni esdevé un primer pas per a la creació de l’agència tributària pròpia, i ha afirmat que els fruits que pugui donar suposaran “l’embrió del que ha de ser una hisenda pròpia”, independentment de la consecució del pacte fiscal.
A l’acte hi han estat presents també la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega; el portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, Francesc Homs, i el secretari del Govern, Germà Gordó.

Galeria d'imatges