Patrimoni

Informació

Gestió de l'Inventari de béns de la Diputació, gestió dels expedients d'adquisició, arrendament, venda, cessions i concessions d'immobles, i gestió d'assegurances; drets de propietat industrial i intel·lectual; baixa i destí de béns mobles. 

  • Donació i cessió de béns mobles
  • Cessió de béns historicoartístics
  • Permisos d'accés immobles
  • Informació immobles
Qui ho gestiona: 
Patrimoni