Sensibilització i difusió

Informació

- A les persones responsables dels edificis municipals d’especial vigilància (escoles, llar d’infants, cementiri municipal, entre d’altres), amb l’objectiu de donar a conèixer quines són les actuacions preventives necessàries per disminuir la densitat de mosquit tigre
- A la població en general, a través de material divulgatiu

A qui es dirigeix: 
Ens locals de les comarques de Tarragona i públic en general