Serveis d'Intervenció

Intervenció és una àrea de primer nivell que s'encarrega del control i fiscalització de tots els actes, documents i expedients de la corporació i dels seus organismes autònoms. Desenvolupa la comptabilitat financera i el seguiment de l'execució del pressupost d'acord amb les normes generals dictades pel Ple de la corporació.

Seccions destacades

Registre de Factures

Enllaç a la seu electrònica, on es troben els recursos necessaris per al lliurament electrònic de factures a la Diputació de Tarragona.

BOPT

BOPT

Accedeix directament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

control intern funció interventora

Control Intern de la funció Interventora

Accediu a la Guia de la Funció Interventora de la Diputació de Tarragona