Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p02-2021_-doc_num_1-memoria_annexos_sp.pdf [PDF]
Plànols
p02-2021_-doc_num_2-planols.pdf [PDF]p02-2021_-doc_num_3-plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Plec de condicions
p02-2021_-doc_num_3-plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p02-2021_-doc_num_4-pressupost.pdf [PDF]p02-mpxl_2021.prestoobrafinal.bc3 [BC3]
Expropiacions
p02-2021_annex_num_8_-_expropiacions_sn.pdf [PDF]
Títol: 
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Dades de l'obra