Condicionament de la travessera del barri marítim de Sant Salvador (el Vendrell). Carretera TV-2127

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p07-2015_document_num_1._memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p07-2015_document_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p07-2015_document_num_3._plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p07-2015_document_num_4._pressupost.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la travessera del barri marítim de Sant Salvador (el Vendrell). Carretera TV-2127

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2127
Al municipi de: 
El Vendrell
Comarca: 
El Baix Penedès
Termini d'execució: 
del 03/2017 al 09/2017