Condicionament de les travesseres de Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i TV-2443

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p07_2020_vilarodona_doc_1_memoria_annexes_sa-comprimido.pdf [PDF]
Plànols
p07_2020_vilarodona_doc_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p07_2020_vilarodona_doc_3_plec.pdf [PDF]
Pressupost
p07_2020_vilarodona_doc_4_pressupost.pdf [PDF]p07_2020_pressupost_vilarodona_def.bc3 [BC3]
Expropiacions
p07_2020_vilarodona_annex_expropiacions_s-a.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de les travesseres de Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i TV-2443

Dades de l'obra

Carretera : 
TP- 2003
Al municipi de: 
Vila-rodona
Comarca: 
L'Alt Camp