Subdivisions Nominals

 • N01 Diputació de Tarragona
 • N02 OA BASE-Gestió d’Ingressos
 • N03 OA Patronat de Turisme i Desenvolupament Local
 • N04 Presidència i Planificació
 • N05 Secretaria
 • N06 Intervenció
 • N07 Tresoreria
 • N08 Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
 • N09 Coneixement i Qualitat
 • N10 Serveis Interns
 • N11 Servei d’Assistència Municipal
 • N12 Servei d’Assistència al Territori
 • N13 Servei d’Assistència al Ciutadà
 • N14 Palau de la Diputació
 • N15 Palau Climent
 • N16 BOP
 • N17 Tinet
 • N18 Museu d’Art Modern
 • N19 Gestió de Centres d’Ensenyament
 • N20 CEE Sant Rafael
 • N21 CEE Sant Jordi
 • N22 CEE Alba
 • N23 Escola d’Art i Disseny de Reus
 • N24 Escola d’Art i Disseny de Tarragona
 • N25 Escola d’Art i Disseny de Tortosa
 • N26 Taller d’Art de Valls
 • N27 Escola Conservatori de Música de Reus
 • N28 Escola Conservatori de Música de Tarragona
 • N29 Escola Conservatori de Música de Tortosa
 • N30 Medi Ambient, Salut Pública i Territori
 • N31 Tarraco Arena Plaça
 • N32 La Savinosa
 • N33 Teatre Fortuny
 • N34 Comissió Informativa de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
 • N35 Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions.
 • N36 Comissió Informativa de Coneixement i Qualitat
 • N37 Comissió Informativa d’Hisenda i Economia
 • N38 Comissió Informativa del Servei d’Assistència al Ciutadà
 • N39 Comissió Informativa del Servei d’Assistència Municipal
 • N40 Comissió Informativa d’Actuacions Integrals al Territori
 • N41 Comissió Informativa del Servei d’Assistència al Territori