Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
AUTOLIQUIDACIÓ:   incorporada a l’email que rebeu en signar la tramesa. Guardeu-la per al vostre control. Les formes de pagament són les habituals.
L’hora de tancament de l’edició del BOP, per al còmput dels terminis, és les 12:00 hores dels dies d’edició.

BOP T

BOP T del dia:
e-sumari (BOP del dia)
PDF

Consulta 2022:
Consulta guiada
e-sumaris (BOPs anteriors)
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles:


Consulta butlletins històrics (1834 - 1996)

Verificar CVE/CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
 Que és el BOP T i l 'e-BOP T 2022

A partir de l'any 2000 s'inicia l'edició electrònica del Butlletí Oficial de la Província (e-BOP T) és l'adaptació del BOP tradicional a les noves tecnologies. Aquesta edició incorpora la consulta guiada, una eina que permet fer cerques de manera efectiva i ràpida del contingut dels butlletins.

Fins l'any 2018 l'e-BOP T és pot consultar en format PDF o HTML.

El format PDF és l'equivalent al BOP tradicional en format paper.

El format HTML permet una accessibilitat molt ràpida a qualsevol inserció així com al seu contingut en format PDF.

L'any 2005 es substitueix l'edició en format paper per l'edició electrònica.

L'any 2012 sorgeix la nova versió del butlletí: cada inserció és un pdf independent. El conjunt d'aquests pdf's conforma el butlletí del dia.

L'any 2019 neix un nou model de butlletí que respecta la imatge corporativa de cada ens anunciant com a conseqüència de l'evolució de l'administració electrònica. Incorpora una ràfega al lateral dret dels arxius PDF que dona la validesa a la publicació.

Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]