Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
AUTOLIQUIDACIÓ:   incorporada a l’email que rebeu en signar la tramesa. Guardeu-la per al vostre control. Les formes de pagament són les habituals.
L’hora de tancament de l’edició del BOP, per al còmput dels terminis, és les 12:00 hores dels dies d’edició.

BOP T

BOP T del dia:
e-sumari (BOP del dia)
PDF

Consulta 2022:
Consulta guiada
e-sumaris (BOPs anteriors)
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles:


Consulta butlletins històrics (1834 - 1996)

Verificar CVE/CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
 e-Sumari del BOP T
 e-Sumari del dia
2022

Sumari no paginat | Veure sumari paginat

  Dimarts, 18 Gener de 2022 - Núm 0   
   PDF Sumari BOP T: [ ]

  ADMINISTRACIÓ LOCAL
     DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
       BASE - GESTIÓ D'INGRESSOS
          BASE - VOLUNTÀRIA
  2022-111 Avançament del calendari fiscal i anunci de cobrament: 2022/2.
     CONSELLS COMARCALS
       CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
  2022-144 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
       CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE
  2022-134 Bases d'ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte Pla d'execució anual Ribera d'Ebre Viva 2021. Aprovació inicial.
     AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
       AJUNTAMENT ALEIXAR, L'
  2022-129 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT AMETLLA DE MAR, L'
  2022-275 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT BELLVEI
  2022-120 Derogació del Reglament de parelles estables. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT BOTARELL
  2022-150 Pla local de joventut, 2022-2025. Aprovació inicial.
       AJUNTAMENT CREIXELL
  2022-116 Padrons fiscals, 2022: taxa per entrada de vehicles, gual i altres.
       AJUNTAMENT ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L'
  2022-143 Projecte d'expropiació pel procediment de taxació conjunta que inclou finques afectades per l'execució de les obres del ramal de subministrament a l'Espluga de Francolí CB12P. Aprovació inicial.
       AJUNTAMENT FALSET
  2022-115 Cessament i nomenament de tinent d'alcalde.
       AJUNTAMENT MONTBLANC
  2022-147 Canvi de modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació del Pla Parcial 8 Canta-roella, de la modalitat de compensació bàsica a cooperació. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT MORELL, EL
  2022-124 Padró de la taxa per la prestació de serveis al pavelló esportiu municipal, desembre 2021.
  2022-128 Padró de la prestació del servei de centre de dia i gimnàstica, novembre 2021.
       AJUNTAMENT PALMA D'EBRE, LA
  2022-126 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT PINELL DE BRAI, EL
  2022-109 Contribucions especials com a conseqüència de les obres de millora de la pavimentació i serveis als carrers del casc antic: c/ Mores, pl. del Mercat i c/ Botera. Aprovació inicial.
  2022-135 Pressupost per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
  2022-136 Expedient núm. 9/2021 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva.
  2022-138 Expedient núm. 10/2021 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva.
  2022-142 Expedient núm. 11/2021 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT RODA DE BERÀ
  2022-211 Rectifica 2022-00003, BOP 12.01.2022. Reglament de funcionament de la zona esportiva municipal de la plaça Olímpics, ZEM. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT SALOU
  2022-112 Plaça d'agent de la Policia Local (14). Bases i convocatòria.
       AJUNTAMENT SANTA OLIVA
  2022-131 Memòria de les obres de manteniment i conservació de la pavimentació de les voreres. Aprovació inicial.
  2022-132 Memòria de les obres de reposició del tancament d'una finca. Aprovació inicial.
       AJUNTAMENT TORREDEMBARRA
  2022-110 Padrons: Llar d'Infants Els Gegants de la Torre, gener 2022 i altres.
       AJUNTAMENT VENDRELL, EL
  2022-121 Jandan 2018 SL sol·licita ús i obra provisional de discoteca a l'aire lliure al c/ Terral, núm. 22.
       AJUNTAMENT VILA-SECA
  2022-125 Modificació de la plantilla de personal i modificació en el Catàleg-Relació de llocs de treball. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT VILABELLA
  2022-133 Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de cementiri municipal. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT VILAPLANA
  2022-139 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
  2022-141 Ordenança municipal reguladora dels camins rurals de titularitat municipal i zones de domini públic del terme municipal. Aprovació definitiva.
       AJUNTAMENT XERTA
  2022-146 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
     MANCOMUNITATS
       MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA
  2022-117 Pressupost general per a l'exercici 2022 i plantilla. Aprovació definitiva.
Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]