Arxiu fotogràfic

Servei de cessió de reproduccions

Història de l’arxiu

La primera sèrie de fotografies que s'incorporà a l'Arxiu Fotogràfic és la col.lecció que la Diputació de Tarragona encarregà l'any 1929 als fotògrafs Pere Català i Pic, i Hermenegild Vallvé i Vilallonga per a ser presentades a l'Exposició Internacional de Barcelona d'aquell any dins la Secció "Monumentos de España".

Després es recuperaren les diferents sèries que s'havien presentat als concursos que la Diputació organitzà la dècada dels anys seixanta i setanta. I és a partir d'aleshores que, mitjançant compra i donacions, s'incrementà aquest arxiu. L'any 1989, ingressaren, en qualitat de dipòsit, una col.lecció de disset daguerreotips i tres-cents clixés de vidre.

Venda de reproduccions fotogràfiques

El Museu ofereix el servei de venda i lloguer de fotografies de les seves col·leccions, tant per a estudi i recerca com per a publicació, i vetlla sempre per la utilització correcta d’aquestes imatges, en el marc de la Llei de la propietat intel·lectual.

Si vols més informació, truca al (+34) 977 235 032, o escriu a l’adreça de correu electrònic mamt@dipta.cat.

Ordenança fiscal núm. 10.
Reguladora de les taxes per la utilització privativa del material fotogràfic que posseeix el Museu d’Art Modern de Tarragona.