Casa Enric Ramon

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: Plaça de la Pau / Avinguda Sant Jaume, 2 / Carrer d'Europa, 1.

Descripció:
Edifici modernista construït pel mestre d'obres Joaquim Cabanes Suñer, entre el 1920 i 1925, on destaca l'organització ornamental de les façanes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Modernisme.

Datació: 1920-1925

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

Encarada al riu Ebre, amb els seus merlets i la tribuna de regust medie-valitzant, és la més coqueta però també la més malmesa de les cases modernistes d'Amposta. El tècnic de molins d'oli i arròs, propietari d'un molí i alhora comerciant de farines i arrossos, Enric Ramon Requena, la va fer construir perquè fos el seu habitatge familiar i magatzem de productes i alhora allotgés les oficines de la seva empresa. Ramon se sentia orgullós de l'edifici que feia dibuixar a la publicitat dels seus productes. Als baixos hi havia les bàscules i la maquinària del molí de vapor que va funcionar fins a la Guerra Civil (1936-1939). Després la casa va funcionar com a magatzem de les Arrocerías Reunidas del Ebro i va acollir les oficines de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. L'exterior està visiblement deteriorat, ha perdut part del revestiment de la façana que imita carreus de pedra, de l'ornamentació neogòtica de motlle i del treball de fusteria. L'interior està apuntalat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Plaça de la Pau / Avinguda Sant Jaume, 2 / Carrer d'Europa, 1.

Telèfon: 977 70 00 57 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.712452], [0.5839321]