Torre de la Carrova

Resource type: Monuments and places of interest, Towers and walls

Region: Montsià

Town: Amposta

Address: Km 7 del Canal de la dreta de l'Ebre.

Description:
Construcció de planta rectangular, de grans dimensions, bastida en època medieval formant part de la línia de defensa fluvial del riu Ebre. Per aquest motiu està situada sobre un turó que domina estratègicament el trànsit fluvial. Posteriorment va passar a mans dels monjos cistercencs del monestir de Benifassà, i després de la desamortització va ser adquirida per un particular.

Image gallery:

   

Type of monument: Militar. Torre de defensa

Style: Gòtic

Place: Es troba als afores d'Amposta, a la banda septentrional, al km 7 de la carretera C-12.

Description:

Construcció de planta rectangular (16x12 m), d'uns 17 m d'alçada, bastida amb murs de carreus de pedra lligats amb morter. Consta de planta baixa, dos nivells i terrassa superior. A la façana est hi ha la porta d'accés, descentrada, una finestra d'arc de mig punt adovellada i una de rectangular. A la façana nord destaca la finestra geminada, de tradició romànica, i una de semblant a la banda oposada. La resta són obertures posteriors, que no han fet més que contribuir a la degradació del conjunt. A la part superior es conserven parcialment els merlets i matacans, dels quals hi ha restes en tres dels angles: han desaparegut el del vèrtex SE i els del centre de cadascun dels murs, que protegien les obertures. Aquests matacans presenten una forma ovalada amb la base foradada. A l'interior de la torre, els sostres són en forma de pesants voltes de canó, esfondrades en algun sector. La planta baixa és una estança rectangular, actualment dividida en dos cossos degut a la construcció posterior d'una escala d'accés al primer pis. El sector original conservat és cobert amb una volta apuntada de carreus. A l'actualitat s'utilitza com a cavallerissa. El primer pis, on es conserva la porta original d'accés des de l'exterior, és una estança coberta amb embigat de fusta i revoltons. Actualment és compartimentada en diverses sales, força deteriorades. Conserva una llar de foc amb campana i un forn de pa en bon estat de conservació. El segon pis, o planta noble, és una sala coberta amb volta apuntada de carreus, que avui en dia també es troba compartimentada. L'escala que comunica la planta i els dos pisos és d'època posterior. En el sostre de la planta baixa es conserva encara la trapa original d'accés. La comunicació entre la segona planta i el terrat es realitza mitjançant una escala de fusta.

Historical notes:

La torre de la Carrova forma part d'un complex sistema de línies de defensa format per torres-fortaleses situades al voltant de l'eix fluvial de l'Ebre i pel litoral marítim situat entre el coll de Balaguer i Alcanar, bastides bàsicament durant l'edat mitjana i moderna. Juntament amb la veïna torre de Campredó, situada a l'altra banda de l'Ebre, servia de control directe sobre el riu, en un sector estratègic ocupat antigament per l'estuari. De tot el conjunt de torres d'aquesta zona és la que es manté més ben bastida. El sector on es situa és ric en troballes arqueològiquespre-romanes, i hom creu que la mateixa base de la torre pertany a una edificació anterior a la conquesta de Tortosa (1148). L'obra actual correspon al segle XIII, segons es deriva de l'estructura. De totes maneres no es té cap referència documental fins al 1313, en comprar-la Arnau de Pont junt amb les terres i el molí que en depenien. Posteriorment, va ser adquirida pel monestir cistercenc de Benifassà, els abats del qual hi residiren temporalment. Durant la seva estància es van portar a terme diverses reformes, com l'obertura de la porta de la planta baixa el 1562. Amb la desamortització va passar a mans de particulars. Tradicionalment ha aglutinat al seu voltant un nucli de població petit, no estructurat en municipi, que constava de 22 habitants el 1981.

Type: BCIN, Monument històric

Date available from: Ordre 03/06/1977

Publication: BOE 26/07/1977

Ownership: publica

Conserved state: Bo

Access: Fàcil

Present use and function: En desús

Address: Km 7 del Canal de la dreta de l'Ebre.

Telephone: 977 70 00 57

Website: http://www.amposta.cat

E-mail: ajuntament@amposta.cat

G.G. Geographic Coordinates (x,y): [40.742911], [0.561482]